Genel Sağlık

İnsan Psikolojisinde Anksiyete

Anksiyete (Kaygı) nedir?

Sağlık bir insanın hayatını etkileyen en büyük unsurdur. Bedensel hastalıklar yanında ruhsal hastalıklar da yaşam kalitemiz açısından çok önemlidir. İnsan psikolojisi oldukça hassas bir yapıya sahip, her insanı etkileyen psikolojik etmenler farklıdır. Bu nedenle psikolojimizi her zaman iyi seviyede tutmamız gerekir. Çevremizde oluşan her olumsuzluk bizi derinden etkiler bunlar çeşitli nedenler olabilir.  Bunlar arasında eşten ayrılma, işlerin kötüye gitmesi, rahatsızlık veren kişiler, bilgisayarın veya televizyonun bozulması gibi etkenler olabilir. İnsanlar aynı duygulara ve davranışlara sahip olsalar da her insan bunu çevresine faklı şekillerde sunmayı tercih ederler. İşte bu insanların çeşitli psikolojik dayanımlarının olduğunu gösterir. Örneğin bir insanın kızdığı duruma başka bir insan kızmayabilir. Aynı zamanda birisinin sinirlerini bozan olayı diğeri önemsemeyebilir. İşte insan psikolojisi bunu dışa vurulmasıdır. Psikoloji alanı da, bunları inceleyen, araştıran ve sorunları çözmeye çalışan, insanla bir arada olan bir alandır. Anksiyete de bir psikolojik rahatsızlıktır.

ANKSİYETE (KAYGI)

 • Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında sanki çok kötü bir şey olacakmış duygusuna kapılarak içinde bulundukları durumu olduğundan daha kötü, tehlikeli görme eğilimindedirler.
 • Çok hafif gerginlik ve tedirginlikten panik derecesine varan değişik yoğunluklar da gözlemlenebilir.
 • Anksiyete; kas gerginliği, mide ağrısı, kalp atışının hızlanması gibi fiziksel; yoğun bir korku ve gerginlik hissi olarak ortaya çıkabilir.
 • Bu duruma, kötü bir şey olacağına dair gerçek dışı inançlar ve  abartılmış tehlike algısı eşlik eder. Sonuç olarak kişi bu belirtileri ortaya çıkaran durumlardan kaçınmaya başlar.
 • Anksiyete bozukluğu toplumda en sık görülen psikolojik rahatsızlıktır.
 • Araştırmalara göre anksiyete bozukluğu yaşam boyu %29 oranın da olduğu görülmüştür. Anksiyete bozukluklarının 12 aylık yaygınlığı %6,7 olarak bildirilmiştir.
 • Genel olarak erken yaşlarda yaygınlık göstermiştir. Ortaya çıkma açısından en riskli dönemin 10-25 yaş arası olduğu söylenebilir.
 • Kadınlar da sosyal olmayan ve gelir düzeyi düşük kişilerde çok daha yüksek oranda görülür.
 • Psikoloji geçmişten gelen travmaların oluşturduğu bir sonuç aslında  bunun yanı sıra yaşam boyu anksiyete bozukluğu tanısı almış hastaların %75’inde en az bir başka ruhsal bozukluk daha görülmektedir.
 • Anksiyete’nin birçok fiziksel belirtisinin ortaya çıkmasından iki sistem hipotalamustarafından kontrol edilen otonomik sinir sistemive adrenokortikal sistem Buna göre bu iki sistem tehlike anında aktive olduklarında bedeni tehlikeden kurtulmaya hazırlamak için uyarırlar. Bedenin tehdit karşısındaki bu mekanizmasına “kaç veya savaş tepkisi” denir. Tehlike gerçek olduğunda bu mekanizma uyumlu bir süreç işletir.
 • Ancak anksiyete de tehlike algısı bozulduğu için  tehlikeye gerçekdışı bir büyüklük atfedildiğinde beden tehlike olmadığı halde uyarılmış olur, böylece uyumsuz bir anksiyete tepkisi oluşur.
 • Yapılan araştırmalar da erken yaşlardaki insanlarda anksiyete ye karşı hassasiyet bulunmuştur.
 • Çocukluk döneminde bu karakteristik özelliklerin yüksek olması ergenlik ve yetişkinlikte anksiyete bozuklukları için ciddi bir yatkınlık ve risk faktörü oluşturmaktadır.

ANKSİYETENİN (KAYGI) BELİRTİLERİ NELERDİR

Kaygı bir insanın yaşamını tehdit eden iç ve dış çevredeki  herhangi bir olasılığı tehlike olarak algılayıp yorumlaması sonucunda meydana gelen duygulardan biridir. Kişilerde anksiyete bozukluğu olabileceğini gösteren genel belirtiler;

 • Sinirli, gergin, huzursuz hissetme
 • Kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, panik duygusu
 • Kalp atışlarında hızlanma
 • Nefes alışın hızlanması
 • Terleme
 • Ellerde titreme
 • Kendini zayıf, güçsüz hissetme
 • Odaklanmakta güçlük, dikkati kaygı yaratan düşünceden uzaklaştırmakta zorlanma
 • Uykuya dalmakta güçlük
 • Mide problemleri, hazımsızlık
 • Kaygıyı kontrol etmede güçlük
 • Anksiyeteye neden olduğu düşünülen durumlardan kaçınma hissi vardır.

Kendiniz de bu belirtileri görüyorsanız daha fazla hayatınızı sabote etmesine izin vermeyiniz. Doktora giderek kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Close